VIKTIGT MEDDELANDE!

Denna sida innehåller förnärvarande endast information och tjänster kan ej bokas!
 

Tjänster

Andlighet är en början till något mer, större och djupare än ens egen föreställning om sig själv och livet i allmänhet. Allt man haft en tanke om förändras när Du söker in i dig själv. För det är ju hela meningen med andlighet, att finna sig själv! Vem är jag? Vart är jag påväg? Vad är mitt syfte i detta liv och på denna planet?

Med det sagt så ja, Vi tror på tidigare liv. Angel har bland annat gjort en så kallad regression där hon gått tillbaka till många av dem liv hon levt innan detta. "En intressant resa..." som hon beskriver det själv och syftet med detta är bland annat att med hjälp av regressionen förstå mönster och även människor som Du möter på Din väg genom livet.

Dock är detta inte den lätta vägen att gå. Att söka sig själv innebär också att konfrontera sitt inre jag med både dess positiva och negativa sidor, bara det kan således vara en utmaning! Lyckligtvis blir allt som oftast utgången att Du hittar sidor hos Dig själv i form av gåvor och en styrka Du kanske inte trodde fanns..! Exempel på detta kan vara samarbete med andevärlden och dess volontärer, guider men inte minst..änglarna själva!

Vad är det då Angel gör?

Angel samarbetar med den andliga dimensionen på flera olika sätt. Bland annat genom att förmedla budskap från Dina (eller andras) nära och kära som passerat över till "andra sidan". Guider och änglar förmedlas också genom mediala demonstrationer och privata sittningar. Vidare är Angel också vad man kallar för ett transmedium, vilket innebär att hon låter sin egen kropp och röst vara en redskap för högre utvecklade själar. Angel sover och själarna får därmed tillgång till Angels fysiska kropp under kontrollerade former, exempelvis genom en samtalssession.

 

Det är dags att börja skapa och forma Ditt liv 

till den harmoni Du är född att leva med och igenom...